Örebro kommun

Örebro kommun Personaltidning

Liten byrå vann upphandlingen

Under 4 år hade Remarc ramavtal med Örebro kommun. En hel rad trycksaker producerades, bland annat personaltidningen Insidan som kom ut mer fyra nummer per år. Remarc layoutade, höll i trådarna och kontakterna med skribenter, fotografer samt tryckeriet.

Örebro kommun Inbjudan

Inbjudan till kommunens årligen återkommande näringslivsdagar. Funkar även som affisch när den inte viks ihop.

Örebro kommun broschyrer

Det ställs extra höga krav på en kommuns informationsmaterial vad gäller tydlighet. Vårt framtida Örebro är ett exempel av många där layouten anpassats till en bred målgrupp.

Örebro kommun rapporter, årsredovisningar

Bokslutsrapporter, årsredovisningar… där en stor mängd text, tabeller och diagram ska presenteras på ett tilltalande sätt med en tydlig layout.

Örebro kommun broschyr

Liten broschyr som lockar till att ta ansvar för vårt vatten och vår närmiljö. Remarc stod för layout, upplägg och illustrationer.