Capio Läkargruppen

CL_1

Bästa servicegivaren i Sverige

Capio Läkargruppen erbjuder specialistvård med hög medicinsk kvalitet, omtanke och medkänsla. Visionen är att vara den bästa servicegivaren i Sverige inom hälso- och sjukvård. Det ställer höga krav på upplevelsen man förmedlar både i vården, bemötandet och i kommunikationen med sina patienter.

CL_2

En helt ny webbplats lanserades med fokus på besökarnas behov. Utifrån den centrala webbplattformen hjälpte remarc till med innehåll, bilder och texter. Se mer www.capiolakargruppen.se

CL_3

Liten broschyr som presenterar Capio Läkargruppen. Remarc stod för grafisk form, text, layout, tryck och säker leverans.

CL_4

Ny grafisk profil för nyhetsbrev, produktblad med mera. Remarc har även stått för intervjuer och texter.