Capio Läkargruppen

CL_1

Bästa servicegivaren i Sverige

Capio Läkargruppen erbjuder specialistvård med hög medicinsk kvalitet, omtanke och medkänsla. Visionen är att vara den bästa servicegivaren i Sverige inom hälso- och sjukvård. Det ställer höga krav på upplevelsen man förmedlar både i vården, bemötandet och i kommunikationen med sina patienter.

CL_2

Helt ny webbplats

11 november lanserades Capios nya webbplats där fokus ligger på besökarnas behov. Utifrån den centrala webbplattformen har remarc hjälpt till med innehåll, bilder och texter. Se mer www.capiolakargruppen.se

CL_3

Liten broschyr…

…som presenterar Capio Läkargruppen. Remarc stod för grafisk form, text, layout, tryck och säker leverans.

CL_4

Nyhetsbrev, produktblad m m

Ny grafisk profil för nyhetsbrev, produktblad med mera. Remarc står dessutom för intervjuer och texter till nyhetsbreven som kommer ut 2-4 gånger per år.