SHG Seniorboende

Populära hem för äldre

SHG har skapat en trygg boendeform för äldre – hyreslägenheter kombineras med tillgång till matsal, sällskapsrum, hobbyrum, aktiviteter samt hjälp från husets husmor. I samband med nyproduktionen av Solrosgården i Kumla behövde stiftelsen förtydliga sitt erbjudande samt målgruppsanpassat sitt budskap. Remarc hjälpte till med att lägga en strategi för marknadsföringen samt skapa en ny profil, logotype och webbsida som på ett tydligt sätt presenterar stiftelsens gårdar.

Ny logotype och grafisk profil.

Ny webbplats där alla gårdarna presenteras – shgseniorboende.se

Nya bilder togs på alla gårdarna av Kicki Nilsson på Icon Photography.