Inprocon

Sveriges bästa helhetslösningar inom brandskydd

Inprocon-koncernen består av en grupp företag med lång erfarenhet och hög kompetens inom brandskydd. Företagen har en tydlig tillväxtstrategi med målet att bli Sveriges ledande aktör inom brandskydd. Remarc fick uppdraget att namnge moderbolaget och att ta fram en gemensam webbplattform samt utveckla dotterbolagens webbsidor. Remarc ledde även arbetet med att ta fram en vision, mission och värdegrund.

En gemensam varumärkesmanual för alla bolagen samt design av ny logotype för moderbolaget Inprocon.

Utveckling av en gemensam webbplattform och upplägg av fyra webbsidor – en för varje bolag.