Byggtema

BT_1

Nytänkande i byggbranschen

Sedan 5 år tillbaka erbjuder ByggTema Partnering – ett strukturerat sätt att samarbeta kring större byggprojekt. Konceptet har varit mycket lyckosamt och användes nu senast vid uppförandet av Handelshögskolans aula och kontor vid Örebro universitet.

BT_2

Säljande referenser…

Broschyren togs fram för att stärka ByggTemas försäljning genom att visa på en fin bredd av referens objekt. Remarc stod för grafisk form, text, layout, tryck och säker leverans.

BT_3

Ökad kunskap

Målet med broschyren ”Partnering enligt ByggTema” är att sprida kunskap kring ett fantastiskt bra sätt att samarbeta kring större byggprojekt. Partnering leder till lägre kostnader, högre kvalitet i alla led och kortare byggtid. Remarc stod för grafisk form, texter, layout, tryck och säker leverans.