Eyra Bostad

Välkommen hem

Eyra är ett expansivt fastighetsbolag i Örebro som utvecklar hållbara bostäder. I nära samarbete med kunden har Remarc utvecklat varumärket – allt från att sätta ett nytt namn på bolaget till ny logotype och genomarbetad grafisk profil.

Inför att webbplatsen togs fram gjordes en grundlig analys av hela kundresan där stort fokus lades på att ta fram en lägenhetsväljare för att förenkla valet av lägenhet vid nyproduktion. Arbetet har även omfattat kampanjer i dagspress och på bussar, mässmonter till bomässan, kataloger för projekten, broschyrer, bofaktablad, skyltar, flaggor, vepor med mera.

Webbplats som förenklar processen för både bostadsköpare och eyra – eyragruppen.se

Nytt namn, ny logo, ny profil.

Kataloger och broschyrer.

Monter till Bomässan i Örebro.

Bostadväljaren förenklar köpprocessen.