In Frigore

Där människor vill leva och bo

Bakom In Frigore står två välkända fastighetsprofiler – Patrick Hjalmarsson och Johan Görtz. Bolaget startades med visionen att utveckla trivsamma kvarter där människor vill leva, bo och arbeta. Sedan 2020 har inte mindre än 274 hyreslägenheter uppförts i Örebro.

I nära samarbete med In Frigore har Remarc utvecklat varumärket och stärkt den grafiska identiteten. En ny webb har byggts med en lägenhetsväljare där intresserade hyresgäster enkelt kan få information om projekten och lämna intresseanmälan. I kombination med stora vepor på husfasaderna var det upplagt för succé när webbplatsen lanserades 2021 – på kort tid kom över 500 intresseanmälningar in.

Ny användarvänlig webbplats för både presumtiva och nuvarande hyresgäster – funktionell Lägenhetsväljare och Mina sidor för felanmälan, hyresavier och bra-ha-info om lägenheten infrigore.se

Ny grafisk design på bilar, kontorsmaterial, giwe-aways med mera. Här nedan Puttes egna IPA – En kall.

Stora vepor på husfasaderna har blivit ett framgångskoncept tillsammans med flaggor och mindre vepor på byggstängsel.

Bomässan i Örebro 2021.